افزایش سودگیری در بازار ارز، اسکناس آمریکایی را در مسیر نزولی قرار داده است. فشار فروش در بازار به اندازه ای بود که دیشب در معاملات پشت خطی،‌ قیمت دلار حتی تا محدوده ۲۸ هزار و ۵۰ تومان افت کرد. با توجه به چنین افتی در بازار پشت خطی،‌ امروز دلار مرز تعیین کننده ۲۸ هزار تومانی را مورد آزمون قرار خواهد داد.

تثبیت دلار زیر مرز ۲۸ هزار تومان می تواند زمینه ساز ورود فروشندگان تازه ای به بازار شود. پیش از این، بسیاری از تحلیل گران فنی عنوان کرده بودند که معامله گران بزرگ تا زمانی که دلار بالای مرز ۲۸ هزار تومانی است،‌ تمایل بیشتری به خرید خواهند داشت تا اینکه بخواهند خود را در موقعیت فروش قرار دهند. در این شرایط نزول به زیر مرز ۲۸ هزار تومانی می تواند مانند علامت قوی به بازیگران بزرگ بازار عمل کند که افزایش معنادار قیمت دلار را به صورت موقت فراموش کنند و ارز خود را برای امکان خرید در نرخ های پایین تر به فروش برسانند. با این حال، حفظ دلار در کانال ۲۸ هزار تومان می تواند زمینه ساز برگشت برخی از خریداران به بازار شود. افرادی که اقدام به سودگیری در روزهای اخیر کرده اند، در صورتی که احساس کنند،‌ کف قیمت اسکناس آمریکایی مرز ۲۸ هزار تومانی است، بار دیگر در موقعیت خرید وارد بازار خواهند شد.

2-01

نقش بازارساز در مسیر آتی دلار

جدا از مرز ۲۸ هزار تومانی،‌ عامل دیگری که رفتار بازیگران ارزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ‌نوع قیمت گذاری بازارساز ارزی است. گفته می شود که دیروز به شکل معناداری عرضه ارز بالا رفت و بازارساز نیز نرخ فروش دلار را به زیر کانال ۲۷ هزار تومان برد. این رفتار از نگاه برخی معامله گران به معنای آن بود که بازارساز به دنبال پایین بردن قیمت دلار خواهد بود. همین عامل نیز در رشد فروش های هیجانی اثر داشت. با این حال، در صورت ادامه این رفتار بازارساز امکان ورود تقاضای آربیتراژی به بازار وجود خواهد داشت، امری که می تواند به راحتی زمینه ساز برگشت دلار به جاده افزایشی شود.