در گفتگو با دکتر موسی غنی‌نژاد بررسی شد؛

روش‌شناسی علم اقتصاد؛ از فرانسوی‌ها تا انگلیسی‌ها - قسمت چهارم

اگر اهل مباحث علمی و تاریخ علم اقتصاد هستید این برنامه را از دست ندهید. در این برنامه درباره مکتب‌های اقتصادی صحبت می‌شود و مشخصا سال های آخر قرن نوزدهم را که بعدها به قرن جدال روش ها معروف شده بررسی می شود. همچنین درباره اندیشه نظریه پردازهای علم اقتصاد در این دوره صحبت می شود.

تفاوت روش شناسی فرانسوی ها و انگلیسی ها

تفاوت روش شناسی اندیشمندان کلاسیک فرانسوی و انگلیسی از مباحثی است که در این برنامه مطرح می شود. بحث های روش شناسی سالهای بعد از قرن نوزدهم، روش شناسی کلاسیک های فرانسوی و البته تفاوت روش شناسی فرانسوی با روش شناسی انگلیسی از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه مطرح شده است.

نقطه آغاز مباحث اقتصادی از دید فرانسوی ها و انگلیسی ها

«فرانسوی ها نقطه آغاز مباحث اقتصادی را بحث مطلوبیت و ارزش می دانستند.» این صحبتی است که از سوی موسی غنی نژاد درباره اندیشه روش شناسی فرانسوی ها در علم اقتصاد در این برنامه مطرح می شود. در این بخش، به روش شناسی انگلیسی ها پرداخته می شود و این مسئله مطرح می شود که نقطه آغاز بحث در روش شناسی انگلیسی ها تولید و توزیع ثروت بوده است که البته در نگاه کارشناس برنامه این کار اشتباه بزرگ انگلیسی ها معرفی می شود.

بررسی اندیشمندان و تفاوت دیدگاه هایشان

وجود نگاه طبقاتی در اندیشه انگلیسی ها، از دیگر موضوعاتی است که در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» درباره آن صحبت می شود. همچنین به چرایی رسوخ اندیشه طبقاتی در بین انگلیسی ها پرداخته می شود و علت این رسوخ آدام اسمیت معرفی می شود و دلایل این علت هم ذکر می شود. گوستاو اشمولر و کارل منگر، دو اقتصاددانی هستند که دکتر موسی غنی نژاد درباره آرا و اندیشه های آنها در این برنامه صحبت می کند و دیدگاه هایشان را بررسی می کند. اشمولر دیدگاه ناسیونالیستی رمانتیکی در مورد آلمان داشته و نظریه تجارت آزاد را درست نمی دانسته و این نظریه را کلاهبرداری از آلمان ها معرفی می کرده است. همچنین این مسئله درباره اشمولر مطرح می شود که او اندیشه های انگلیسی را اندیشه های غرب گرایانه مثل بقیه رمانتیک ها می دانسته است. در نهایت در این برنامه به طور مفصل درباره اقتصاددانان گذشته صحبت می شود و اندیشه‌های آنها مرور می شود. صحبت درباره مکتب های مختلف اقتصادی، فیزیوکرات ها و تفسیر آرا و اندیشه های آنها از دیگر موضوعات مطرح شده در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» است. از دیگر مباحث مطرح شده در این برنامه می توان به خواستگاه و اصول مکتب تاریخ گرای آلمان و معرفی بنیانگذاران این مکتب و همچنین مرور اندیشه های آنها اشاره کرد. در نهایت عاقبت مکتب تاریخی آلمان از دیگر موضوعاتی است که درباره آن  در این برنامه از «اقتصاد آزاد» صحبت می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد