به گزارش اکوایران، دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جدید در تاریخ 12 تیر ماه 1403 برگزار شد و بانک مرکزی نتایج آن را اعلام کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، از نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، حدود 15 هزار میلیارد تومان تنها توسط بازار سرمایه جذب شده است. سقف حراج در حالی به 26 همت رسیده که در حراج قبل این رقم نزدیک به 18 همت بوده است. همچنین، تنوع اوراق عرضه شده نیز در مقایسه با هفته قبل بیشتر شده است.

030416

فروش 15 همتی اوراق به بازار سرمایه

در دهمین حراج دولت، 4 نوع اوراق اسلامی منتشر شده است. اولین اوراق، اراد 160 است که به میزان 2 هزار و 915 میلیارد تومان و با نرخ سود 28.9 درصد عرضه شده است. این نرخ، بالاترین نرخ سود را در مقایسه با اوراق دیگر دارد.

دومین اوراق، اراد 162 است که حجم عرضه آن 12 هزار و 200 میلیارد تومان و نرخ سود آن 28.4 درصد بوده است. شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌ اوراق سوم اراد 164 بوده که 4 هزار میلیارد تومان و با سود 28.4 درصد عرضه شده است. اوراق آخر نیز با نام اراد 165 به مبلغ 8 همت و سود 28.7 درصد عرضه شده است.

بنابراین، در مجموع 26 هزار و 74 میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده است. این رقم در حراج قبل 18 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، حجم اوراق عرضه شده در حراج دولت افزایش یافته است. در این حراج، هیچ بانکی خریدار اوراق دولتی نبوده و تنها بازار سرمایه اقدام به خریداری 15.7 همت از اوراق دولتی کرده است.

حجم خرید بازار سرمایه از اراد 160 برابر با 2 هزار و 665 میلیارد تومان و حجم خرید این نهاد از اراد 162 برابر با 11 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. اراد 164 نیز یک هزار و 600 میلیارد تومان فروش رفته است. در نتیجه، در مجموع دولت توانست در حراج دهم 15 هزار و 779 میلیارد تومان از اوراق خود را به فروش برساند.