کوروش شعبانی نائب رییس انجمن مس معتقد است، فعالیت های شرکت مس محدود نمی شود اما خود شرکت ملی مس با سابقه بسیار بالا و تجربه بسیار می توانست این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته او این کار تنها منجر به افزایش هزینه های دولت می شود زیرا قرار نبود بخش دولتی را توسعه دهیم.