مقایسه حداقل دستمزد در ایران با کشورهای دیگر

مقایسه حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۳۹۹ معادل «۲ میلیون و‌ ۸۰۱ هزار و ۴۶۹ تومان» (کل دریافتی) با کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه نشان می ‌دهد که رقم تعیین شده در ایران نسبت به درآمد ملّی سرانه ما ایرانیان بالاتر از بقیه کشورها است.

بالاتر قرار دادن حداقل دستمزد، گرچه موجب رفاه کارگران بنگاه ‌های دولتی که از عدم اخراج خود مطمئن هستند می‌ شود، اما برای اکثریت و بقیه افراد و نیروی کار بخش غیردولتی مضر است؛ چون باعث افزایش بیکاری آن ‌ها و سخت ‌تر شدن یافتن شغل برای بیکاران به خصوص قشر جوان می‌ شود.

البته این به معنای بالاتر بودن خود رقم «دستمزد» پرداختی در ایران نیست، تنها به معنای رقم بالا قرار دادن «حداقل دستمزد» توسط دولت است؛ بیشتر از گنجایش اقتصاد ایران.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد