حشمت‌الله فلاحت پیشه‌، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی می‌گوید جنگ‌های اخیر، هم جنگ اوکراین و هم فلسطین باعث شده دنیا با شرایط تازه‌ای مواجه شود.

به گفته این کارشناس در این برهه بازگشت به واقع‌گرایی بیش از قبل مشاهده می‌شود و از آرمان‌گرایی فاصله خواهیم گرفت.

فلاحت‌پیشه معتقد است بعد از تحولات اخیر، به عصر قدرت دولت‌ها بازخواهیم گشت، بودجه‌های نظامی افزایش می‌یابد و نظم موجود آنارشیک‌تر می‌شود.