مرضیه قبادی، مدرس دانشگاه می‌گوید اسرائیل ادعا می‌کند که آفریقای جنوبی نتوانسته صلاحیت اولیه دیوان را تحت کنوانسیون نسل‌کشی ثابت کند و ضمنا مدعی است که اختلاف‌نظری در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد:«اسرائیل مدعی است که تضاد منافع وقتی پیش می‌آید که دولت خوانده در اینجا یعنی اسرائیل اجازه طرح دیدگاه‌ها و دفاع از خود را داشته باشد. اما اسرائیل می‌گوید فرصتی پیدا نکرده تا به مسائل و بیانیه‌های مطرح شده از سمت آفریقای جنوبی پاسخ بدهد. این در حالی است که استدلال اسرائیل درست نیست و برای دادگاه ثابت شد که بیانیه‌های ثابت شده در خصوص نسل‌کشی درست است.»

به گفته قبادی همچنین اسرائیل ادعا می‌کند که اقداماتی را جهت رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام داده که اینطور نیست.