طبق آخرین اطلاع بانک مرکزی افت رشد پایه‌پولی تندتر شده و اکنون به پایین‌تر از ۳۰ درصد رسیده است. اتفاقی که به باور برخی می‌تواند تاثیرات تورمی قابل توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر اما جزئیات پرونده چاپ پول نشان از چند ناهماهنگی آماری دارد. رقم دارایی‌های خارجی در سال ۱۴۰۱ با ارقام جدید منتشر شده همخوانی نداشته است. پی‌گیری‌های اکو ایران نشان از ثبت سه اتفاق مهم پولی داشته که مهم‌ترین آن ردپای تغییر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ در دلارهای بانک مرکزی است.