به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم تولیدکننده، این تورم را برای بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی منتشر کرد. بر اساس این آمار تورم تولیدکننده سالانه این بخش در پاییز امسال به ۳۴ درصد و تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در این فصل به ۴۰.۴ درصد رسیده است.

بر اساس این آمارها چند رکورد مهم نیز اتفاق افتاده که مربوط به تورم تولیدکننده بخش پرورش گاو و گوسفند به روش سنتی بوده است. طبق این داده‌ها، تورم تولیدکننده پرورش گاو و گوسفند سنتی از بهار ۹۲ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

تورم تولیدکننده سالانه زراعت، باغداری و دامداری در روند کاهش

همانطور که گفته شد مرکز آمار ایران در گزارشی تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی را برای فصل پاییز ۱۴۰۲ اعلام کرده است. بر این اساس تورم تولیدکننده سالانه این بخش از ۴۶.۸ درصد در تابستان امسال به ۴۰.۴ درصد در پاییز رسیده است. از سوی دیگر تورم تولیدکننده نقطه به نقطه این بخش از ۳۳.۸ درصد در تابستان با اندکی افزایش در سطح ۳۴ درصد در پاییز ایستاده است.

به عبارت دیگر قیمت تولید در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است.

با نگاهی به تورم زیر گروه‌های این بخش متوجه می‌شویم تورم تولیدکننده در زیربخش‌ها عملکرد متفاوتی داشته است.

تورم پیشران بخش زرعت کاهشی شد

 زیر بخش اول ، زراعت است. تورم تولیدکننده در زیربخش زراعت در هر دو حالت سالانه و نقطه به نقطه کاهش را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده سالانه در پاییز امسال به ۱۹.۸ درصد رسیده که نسبت به تابستان با کاهش ۱۳ واحد درصدی مواجه شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این زیربخش از ۱۳.۱ درصد در تابستان امسال به ۸.۱ درصد در پاییز کاهش یافته است.

با این تفاسیر انتظار می‌رود در آینده قیمت محصولات بخش زراعت برای مصرف کننده افزایش کمتری را متوجه شود. چرا که تغییرات در قیمت تولید محصولات در نهایت خود را در بازار و جانب مصرف نشان خواهد داد.

021201

قیمت تولیدات باغداری ۲۵ درصد گرانتر از پاییز پارسال

زیر بخش دوم باغداری است. آمارها گویای آن است که تورم سالانه تولید محصولات باغداری در پاییز امسال ۲۴.۲ درصد بوده است. یعنی قیمت تولید محصولات باغداری در ۱۲ ماه منتهی به پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است. طبق آمارها این تورم نسبت به تابستان روند نزولی داشته است.

در کنار این آمار تورم تولیدکننده نقطه به نقطه قرار دارد که از ۲۳.۳ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۲۵.۵ درصد در پاییز رسیده است. به عبارتی قیمت تولیدات باغداری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته  بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.

دو برابر شدن قیمت تولیدات دامداری نسبت به پاییز ۱۴۰۱

مرکز آمار در زیر بخش سوم یعنی دامداری سنتی اعلام کرده است که تورم تولیدکننده سالانه در این زیربخش از ۹۲.۳ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۹۷.۳ درصد در پاییز افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این زیربخش از ۱۰۸.۱ درصد در تابستان سال جاری به حدود ۱۰۰ درصد در پاییز رسیده که کاهش ۸ واحد درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر بر اساس این آمار قیمت تولیدات دامی سنتی در پاییز امسال نسبت به پاییز گذشته دو برابر شده است.

در این زیر بخش آمارهای پرورش گاو و گوسفند قرار دارد که تورم تولیدکننده آن رکورد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده‌است بر اساس آمارها تورم تولیدکننده نقطه به نقطه و سالانه در پروش گاو و گوسفند از بهار ۹۲ تا کنون بالاترین سطح را داشته است.