قسمت پنجم:‌ خداحافظی با بوی بد بدن! عطر و دئودورانت دیجیتالی، راهی نوین برای کنترل بوی بدن

امروزه، کنترل بوی بدن تا حد زیادی به استفاده از عطر و دئودورانت محدود می‌شود. اما این محصولات تا چه حد در پوشش بوی بدن موثر هستند؟

در سال ۲۰۳۰، شاهد ظهور روشی نوین برای کنترل بوی بدن با عطر و دئودورانت دیجیتالی خواهیم بود.

با عطر و دئودورانت دیجیتالی، دیگر نیازی به استفاده مجدد از عطر در طول روز نیست.