به گزارش اکو ایران، بیکاری جوانان از موضوعاتی است که سیاست‌گذاران اغلب کاهش آن را به عنوان یکی از اهداف مهم خود مطرح می‌کنند.

 برای سنجش میزان بیکاری از نرخ بیکاری استفاده می‌شود که برابر است با تعداد افراد بیکار در کل جمعیت فعال در بازار کار. مرکز آمار نرخ بیکاری را برای اقشار مختلف اجتماعی و گروه‌های سنی اعلام می‌کند. یکی از گروه‌های سنی جمعیت 15 تا 24 سال است؛ قشری که در تعریف مرکز آمار «جوان» محسوب می‌شوند.

 آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به زمستان 1402 نشان می‌دهد در این فصل نرخ بیکاری جوانان برابر با 22.5 درصد بوده است که جمعیتی نزدیک به 560 هزار نفر را شامل می‌شود.

 در این گزارش روند نرخ بیکاری جوانان در 8 سال گذشته بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان در این سال‌ها روندی رو به کاهش داشته است. به طوری که از 28.1 درصد در زمستان 1395 به 22.5 درصد در زمستان 1402 رسیده است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که افت نرخ بیکاری می‌تواند به دلیل ورود فرد به جمعیت غیر فعال در بازار کار نیز باشد.

روند نزولی نرخ بیکاری جوانان در 8 سال گذشته

 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در زمستان 1402 به 22.5 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از کل جوانان فعال در بازار کار 22.5 درصد آن‌ها در جستجوی شغل بوده‌اند اما موفق به یافتن آن نشده‌اند.

 بررسی روند سال 1402 نشان می‌دهد این نرخ در زمستان نسبت به تابستان و پاییز افزایش یافته است. با این حال از آنجا که بازار کار یک بازار فصلی است بهتر است آمارهای آن با آمار فصل مشابه مقایسه شود. فصلی بودن بازار کار به این معناست که شاخص‌های آن تحت تاثیر تغییرات فصلی قرار می‌گیرد، زیرا رونق و افول بسیاری از مشاغل وابسته به فصل‌های سال است.

 بررسی نرخ بیکاری جوانان در فصل زمستان سال‌های 1395 تا 1402 نشان می‌دهد که این نرخ در این مدت از 28.1 درصد به 22.5 درصد رسیده و بنابراین 5.6 واحد درصد افت کرده است. بنابراین می‌توان گفت بیکاری این قشر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

اما آیا کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای اشتغال بیشتر است؟

030127

کاهش نرخ بیکاری یعنی رشد اشتغال؟

 افت نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 24 سال را از طرفی می‌توان به علت نیاز بازار کار به نیروی جوان و حرکت مشاغل به سمت فضای نو و تناسب بیشتر آن‌ها با مهارت‌های به روزتر دانست.

 از طرف دیگر اما این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای اشتغال بیشتر نیست. زیرا نرخ بیکاری به معنای تعداد جمعیت بیکار در جمعیت فعال در بازار کار است و منظور از جمعیت فعال در بازار کار افرادی است که شاغل یا در جستجوی شغل هستند. بنابراین می‌توان گفت فردی که از شمار بیکاران خارج شده یا شاغل شده و یا به طور کلی از بازار کار خارج شده است.

 خروج از بازار کار در سن جوانی نیز دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد. تمایل به مهاجرت، دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب و علاقه به ادامه تحصیل را می‌توان از دلایل این امر ذکر کرد.