به گزارش اکوایران، مشاغلی عمومی به دسته‌ای از کارها اطلاق می‌گردد که در آن وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها،  شرکت‌های عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دیگر موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها اقدام به استخدام و گزینش عده‌ای از افراد از طریق آزمون می‌کنند.

شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402، شمار شاغلین بخش عمومی نسبت به بازه زمانی مشابه در فصل قبل کمتر شده است. استان «کهگیلویه و بویراحمد» بیشترین و «کرمان» نیز کمترین میزان این سهم را به خود اختصاص داده است.

مقایسه سهم شاغلین بخش عمومی در زمستان سال گذشته با بازه زمانی مشابه در سال 1401 نشان می دهد که سهم اشتغال در بخش عمومی در 10 استان کشور بیشتر شده و در باقی استان‌ها این میزان رویه نزولی داشته است. در ادامه به بررسی سهم اشتغال کارکنان بخش عمومی در زمستان 1402 در استان‌های مختلف کشور پرداخته شده است.

کاهش کارمندان دولت در سال 1402

مشاغلی عمومی به دسته از کارها اطلاق می گردد که در آن وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها،  شرکت‌های عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دیگر موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها اقدام به استخدام و گزینش عده‌ای از افراد از طریق آزمون استخدامی می‌نمایند.

شواهد آماری نشان می دهد که در زمستان 1402 از مجموع 24 میلیون و 193 هزار و 586 فرد 15 ساله و بیشتری که در بازار کار مشغول فعالیت بوده‌اند، بالغ بر 3.6 میلیون نفر در بخش عمومی کار کرده‌اند. به بیان دیگر سهم اشتغال بخش عمومی از مجموع شاغلین کشور در زمستان 1402 به 14.6 درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1401 کاهش 0.6 واحد درصدی داشته است.

شواهد نشان می‌دهد که سهم شاغلین عمومی از مجموع کل شاغلین در استان‌های مختلف یکسان نبوده است. به بیان دیگر شاغلین عمومی در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده‌اند. در ادامه به بررسی این سهم در هر استان پرداخته شده است.

030229

سهم کارمندان دولت در «کهگیلویه» بالاترین مقدار را دارد

بررسی آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت بازار کار کشور توسط مرکز آمار ایران خبر از آن می دهد که نسبت شاغلین 15 ساله و بیشتر بخش عمومی به کل شاغلین کشور در زمستان 1402 در استان‌های مختلف در محدوده 32 تا 10.2 درصدی نوسان داشته است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم شاغلین بخش عمومی در 16 استان بیشتر از میانگین کل کشور بوده است. «کهگیلویه و بویراحمد» با ثبت سهم 32 درصدی، بیشترین شمار شاغلین بخش عمومی را در زمستان 1402 به خود اختصاص داده است. به بیان ساده‌تر در کهگیلویه و بویراحمد از هر 100 فرد شاغل در سن کار، حدود 32 نفر مشغول فعالیت در بخش عمومی بوده‌اند. بدین ترتیب جذب کارمند عمومی در استان کهگیلویه بیشترین سهم را نسبت به دیگر نقاط کشور داشته است. در سایر استان‌ها این نسبت اختلاف قابل توجهی با کهگیلویه داشته و کمتر از 24 درصد گزارش شده است.

«هرمزگان» با دریافت سهم 23.5 درصدی و «بوشهر» با جذب 22.6 درصد از شاغلین این بخش در رده دوم و سوم این رده بندی نسبت به دیگر استان‌ها قرار گرفته‌اند.

کمترین سهم از کارکنان بخش دولتی در «کرمان»

در زمستان 1402 از هر 10 فرد 15 ساله و بیشتری که در بازار کار مشغول فعالیت بوده، حدود 1 نفر در بخش عمومی اشتغال داشته و 9 نفر دیگر شاغل در بخش خصوصی بوده‌اند. بدین ترتیب سهم اشتغال بخش عمومی کرمانی‌ها در این برهه زمانی به 10.2 درصد رسیده و کمترین مقدار این سهم را به خود اختصاص داده است. در اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان نیز این سهم در محدوده 11 درصدی قرار داشته است.

شواهد آماری نشان می دهد که از میان 31 استان کشور در زمستان 1402 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1401، شاغلین بخش عمومی در 10 استان افزایش یافته و در باقی استان‌ها این سهم رویه نزولی را به ثبت رسانده است.

کاهش سهم اشتغال در بخش عمومی در 21 استان

مقایسه سهم اشتغال افراد در در زمستان 1402 نسبت به زمستان 1401 نشان می دهد که در 10 استان کشور سهم اشتغال افراد در بخش عمومی بالا رفته است. استان «کهیگلویه و بویر احمد» با ثبت افزایش 4.2 واحد درصدی بیشترین مقدار این افزایش را به خود اختصاص داده است.

در 21 استان نیز سهم شاغلین بخش عمومی کمتر شده است. از میان این استان‌ها، «چهارمحال و بختیاری» با کاهش 3.6 واحد درصدی، بالاترین رویه نزولی را به خود اختصاص داده‌است. این روند نزولی در استان فارس نیز بالغ بر 3 واحد درصد گزارش شده است.

030229