تحقیقات تازه نشان می‌دهد که دلیل کاهش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه این است که زنان بعد از مادر شدن احتمال دارد که محیط کارشان را ترک کنند.

این موضوع که در منابع علمی از آن به عنوان مجازات مادری یاد می‌شود، تاثیر به سزایی در کاهش درآمد و پیشرفت زنان در محیط‌های کاری دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق در بعضی از کشورها بعد از ازدواج برای زنان رقم می‌خورد.

این موضوع که به نظر ریشه در سیاست‌های کلان جوامع و البته مسائل فرهنگی دارد، نیاز به اقدامات ویژه‌ای دارد اما چگونه می‌توان در کسب‌وکارهای خرد و شرکت‌های بزرگ و کوچک، فضایی فراهم کرد تا زنان بعد از مادر شدن بتوانند مشارکت خودشان را ادامه دهند؟