آنطور که منابع بین المللی می‌گویند  کم نیستند معلولانی که به واسطه شرایط مالی و‌ گاه به  واسطه نیازهای روحی مجبور به فعالیت  و کسب درآمدند، اما در این میان چه تعداد از معلولان در محیط‌هایی فعالند که ویژگی‌هایشان در نظر گرفته شود؟

یکی از مشکلات کارفرمایان تداخل احساساتی چون ترحم، نگرانی بعد یا هنگام استخدام معلولان است. این گزارش می‌گوید چگونه باید این نگاه را از بین ببریم. موضوع بعدی که در این گزارش روی آن تاکید شده مناسب سازی فیزیکی اماکن کاری است، کمبودی که اکنون در بسیاری از شهرهای دنیا هم وجود دارد.