سید محسن نوربخش چهره‌ای نام آشنا و یکی از مفاخر اقتصادی کشور است که در فروردین ۸۲ درگذشت ولی تلاش او برای تغییر ریل اقتصاد ایران ماندگار شد.
این وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی همواره در مقابل خواسته‌های غیر اقتصادی روسای جمهور وزار یا نمایندگان مجلس ایستاد و ملامت‌های آن‌ها را برای حفظ سرمایه کشور به جان خرید.
رسانه اکوایران و هفته نامه تجارت فردا میزگردی به همراه همسر و فرزند دکتر نوربخش برگزار کرده و به بررسی سرگذشت، باورها و بحث‌های ایشان با سیاستمداران پرداخته‌ است.