به گزارش اکوایران، محمد غلامی رئیس گروه داده-ستانده و حساب‌های اقماری دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار با سنجش اقتصاد دیجیتال گفت: کشورهای پیشرفته از تولیدات فیزیکی به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال در آمریکا به حدود ۱۰ درصد و در چین به حدود ۸ درصد رسیده، معتقد است: دیجیتالی‌شدن البته معایبی هم دارد. او حریم خصوصی را یکی از چالش‌‎های اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.