علاوه بر این، نیلی به نقش گروه‌های ذی‌نفع در توسعه‌نیافتگی و "تسخیر دولت" اشاره می‌کند.
تحریم نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی تعمیق فساد در نظر گرفته شده که در این گفتگو، به طور خاص به این موضوعات پرداخته می‌شود:
تاثیر تحریم‌ها بر فساد در اقتصاد ایران، نقش ذی‌نفعان در شکل‌گیری سیاست‌ها و راهکارهای مبارزه با فساد
این گفت و گو در قالب ویژه نامه سال 1403 گروه رسانه ای دنیای اقتصاد انجام شده متن گفت و گو را می توانید در تجارت فردا بخوانید و‌ ویدیو آن را در اکو ایران تماشا کنید.
مسعود نیلی، در این گفت‌و‌گو به بررسی ریشه‌ها و عوامل فساد در اقتصاد ایران پرداخته است.