به گزارش اکوایران، سهم خسارت 5 رشته بیمه‌ای از حق بیمه‌های تولید شده افزایش یافته است.

داده‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد طی 10 ماهه نخست امسال حدود 226 همت حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60.8 درصد افزایش داشته است.

در همین راستا از 226 همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود 54.3 درصد آن یعنی قریب به 123 همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 67 درصد افزایش یافته است.

سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافت

نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌آید در 10 ماهه نخست امسال به 54.3 درصد رسیده که این نسبت در مقایسه با 10 ماهه نخست سال گذشته معادل 2.2 واحد درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

طی دوره مورد اشاره نسبت خسارت در برخی رشته‌های بیمه‌ای در سطح بالاتری از نسبت کل بازار بیمه قرار دارد؛ سه رشته‌ بدنه اتومبیل (با 78 درصد)، درمان (با 68 درصد) و شخص ثالث-مازاد (با 63 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 54 درصد) داشتند.

photo_2024-02-22_09-42-23

کاهش نسبت خسارت حوادث راننده

بررسی تغییرات نسبت خسارت رشته‌های بیمه‌ای در 10 ماهه نخست امسال در مقایسه با 10 ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد این نسبت در 5 رشته بیمه‌ای افزایش و در 10 رشته دیگر کاهش یافته است.

بیشترین افزایش نسبت خسارت طی دوره مورد بررسی مربوط به بیمه اعتبار بوده که به میزان 16 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 3 درصد در 10 ماهه نخست سال گذشته به بیش از 19 درصد در 10 ماهه نخست امسال رسیده است.

بیمه اعتباری بیمه‌ای است که به‌نوعی از ارایه‌کنندگان و تولیدکنندگانی که به‌نوعی تسهیلات و وجوهی را تحت عنوان وام به افراد می‌پردازند حمایت کند. در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده‌اند  تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

پس از بیمه اعتبار، بیشترین افزایش نسبت خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث  و پول بود، به طوری که نسبت خسارت این دو رشته بیمه‌ای طی دوره مورد اشاره بیش از 16 و 10 واحد درصد افزایش یافته است.

در میان 9 رشته‌ بیمه‌ای که نسبت خسارت آنها کاهش یافته، بیشترین کاهش مربوط به دو رشته کشتی و حوادث راننده بوده که هرکدام به ترتیب با کاهش 19 و 6 واحد درصدی نسبت خسارت در 10 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

photo_2024-02-22_09-42-27