به گزارش اکوایران، از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار و 500 همت به جریان نقدینگی کشور اضافه شده است. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که از اسفند 1401 تا آخرین ماه 1402 رشد نقدینگی 24.3 درصد رقم خورده که رقم نقدینگی را به 7 هزار و 880 همت رسانده است. 

به‌طور کلی رشد نقدینگی اصلی‌ترین کانال مزمن شدن تورم به شمار می‌آید که عموم اقتصاددانان نیز اولین قدم برای کنترل تورم را نیز در کنترل رشد نقدینگی جست و جو می‌کنند.

پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از سال 1398

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آخرین ماه 1402 به 7 هزار و 880 همت رسیده که منجر به رقم خوردن رشد 24.3 درصدی در اسفند شده است. به‌طور کلی رشد نقدینگی ثبت شده در ماه پایانی 1402 به نوعی پایین‌ترین نقطه از اردیبهشت سال 1398 به شمار می‌رود. 

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال 1402 تا انتهای آن مجموعا حدود هزار و 543 همت به نقدینگی کشور افزوده شده که معادل با ارزش حدود 20 درصد از کل نقدینگی در حال حاضر است. 

030114

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی در سال 1402 نهایتا در دی ماه تحقق یافت. این درحالیست که آمار رشد نقدینگی در بهمن ماه همچنان منتشر نشده اما از نمودار منتشره بانک مرکزی به نظر می‌رسد در یازدهمین ماه 1402 مجددا نرخ رشد نقدینگی از 27.5 درصد فراتر رفته باشد اما در اسفند ماه، حدود 24.3 درصد به ثبت رسیده است. 

به‌طور کلی نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده و از کانال 20 درصد به کانال 40 درصدی در سال 1400 رسید. در مقابل از اواسط 1400 رشد نقدینگی روند نزولی خود را آغاز کرد اما همچنان روند آن به کانال بلندمدت خود بازنگشته است.