به گزارش اکوایران، سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان در بازار دوم بورس تهران با نماد فخاس شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان در حال حاضر 26 هزار و 795 میلیارد تومان است. موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تنهایی بیش از 55 درصد از سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان را تحت تملک دارد. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد از دیگر سهامداران عمده فخاس به شمار می‌روند. در هشت ماهه امسال بیش از 80 درصد فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان به صورت داخلی بوده و این مجموعه امسال در بازارهای صادراتی عرضه‌ای 20 درصدی داشته است. بیشترین عرضه صادراتی امسال فخاس شمش و بیشترین فروش داخلی امسال این مجموعه را محصولات ساختمانی سبک تشکیل داده‌اند.

فروش فولاد خراسان 43 درصد افزایش یافت!

شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال جاری رشد فروش قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.  شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال 1400 با 10 هزار و 451 میلیارد تومان فروش، به طور متوسط ماهانه 871 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. فخاس در سال 1401 بیش از 21 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 12 هزار و 670 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 56 میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

photo_۲۰۲۳-۱۲-۰۳_۱۳-۳۶-۵۹

بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال 1400 به خرداد ماه با هزار و 356 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با هزار و 332 میلیارد تومان به آذر ماه تعلق داشت و مرداد ماه 1401 با 78 درصد بیشترین میزان افزایش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.

ورود اتباع افغان به کدام استان‌ها ممنوع است؟

شرکت مجتمع فولاد خراسان در هشت ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی بهتر به نسبت هشت ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای آبان ماه امسال 11 هزار و 627 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 8 هزار و 120 میلیارد تومانی هشت ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 43 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 3 هزار و 508 میلیارد تومانی داشته است. در این هشت ماهه، بیشترین میزان فروش به شهریور ماه با 2 هزار و 106 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به همین ماه با 131 درصد رشد تعلق گرفته است.

تابستان پرسود فولاد خراسان

شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال‌های قبل با حاشیه سود ناخالص فصلی 26 درصدی و حاشیه سود خالص 26 درصدی سود‌آوری می‌کرد. فخاس در تابستان و بهار امسال شاهد رشد شدید حاشیه سود خالص خود به نسبت سال گذشته بود. 

شرکت مجتمع فولاد خراسان با ثبت حاشیه سود خالص 32 درصدی در تابستان نشان داد که 6 درصد به نسبت متوسط این معیار در فصل‌های دو سال گذشته رشد داشته و نسبت به حاشیه سود خالص تابستان سال قبل با افزایش 20 درصدی مواجه است.

فخاس در تابستان امسال سود خالص هزار و 885 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 452 درصد بیشتر از تابستان سال قبل بود. سود‌آوری فصل بهار فخاس نیز قابل توجه بوده است. شرکت مجتمع فولاد خراسان در بهار امسال نیز با هزار و 161 میلیارد تومان سودخالص فصلی 47 درصد بهتر از بهار سال قبل سود خالص به ثبت رساند.

photo_۲۰۲۳-۱۲-۰۳_۱۳-۳۷-۰۱

توافق اولیه واردکنندگان با بانک مرکزی