به گزارش اکوایران؛ داده های اعلام شده از سوی گمرک نشان می دهد میزان وزنی مبادلات تجاری کشور در ۸ ماهه سال 1402 با ۱۵ کشور همسایه برابر با ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۲ درصد افزایش داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت ۱۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار با ۳ کشور «امارات متحده عربی»، «افغانستان» و «ارمنستان» صورت گرفته  که با این شرایط سهم 12 کشور بعدی حدود 20 میلیارد دلار بوده است. روندی که موجب شد تا 48 درصد ارزش تجاری ایران با 15 کشور همسایه به این سه کشور اختصاص داشته باشد، سهم 12 کشور بعدی حدود 52 درصد بوده است.

داده‌های گمرک نشان می دهد میزان مبادلات تجاری ایران با امارات متحده عربی، افغانستان و ارمنستان از لحاظ ارزشی به ترتیب 10.10 درصد، 5.81 درصد و 12.26  و از حیث وزنی  ۷.۳۰ درصد  21.20 درصد و 51.71 درصد رشد داشت.

صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه شامل «امارات متحده عربی»، «افغانستان»، «ارمنستان»، «جمهوری آذربایجان»، «بحرین»، «عراق»، «کویت»، «قزاقستان»، «عمان»، «پاکستان»، «قطر»، «فدراسیون روسیه»، «عربستان سعودی»، «ترکمنستان» و «ترکیه» می‌شود که در این مدت به لحاظ وزن ۲۰.۷۵ درصد و از حیث ارزش ۸.۷۶ درصد افزایش داشته است.

محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی مبادلات تجاری کشورمان در ۸ ماهه سال جاری با ۱۵ کشور همسایه ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.   با توجه به داده‌های گمرک می‌توان گفت از مجموع مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در ۸ ماهه سال جاری ۱۸ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۱۷۵ هزار دلار به صادرات و ۲۰ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۲۱۴ هزار دلار به واردات اختصاص داشت.

با توجه به داده‌های اعلام شده این سوال مطرح می‌شود که روند واردات از کشورهای مذکور در 8 ماه سال 1402 چگونه بوده است؟ براساس آمار گمرک در این مدت میزان واردات از ۱۵ کشور همسایه از حیث وزن و ارزش به ترتیب ۶.۸۷ درصد و ۱۳.۹۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.