به گزارش اکو ایران، مجری طرح واردات خودروی وزارت صمت از اولویت وزارت صمت برای واردات خودرو خبر داد.

آن طور که مهدی ضیغمی می گوید واردات خودرو‌های اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورویی اولویت مدیران ارشد وزارت صمت است.

مجری طرح واردات خودروی وزارت صمت تاکید می کند خودرو با قیمت ۵ هزار دلار بدون استاندارد وارد نخواهد شد.

ضیغمی درباره خودروهایی که تا کنون وارد گمرک کشور شده اند نیز گفت بسیاری از خودرو‌های وارداتی در محدوده قیمتی وزارت صمت هستند.

بررسی آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر اجازه واردات خودرورا تا سقف 20 هزار یورویی مجاز دانسته است.البته با توجه به هزینه هایی مانند هزینه حمل و نقل قیمت خودروهای وارداتی تا حوال 25 هزار یورو نیز قابلیت افزایشی دارد. اما حال وزارت صمت از اولویت واردات خودروهای اقتصادی یا 10 هزار یورویی از یک طرف و همچنین واردات خودروهای زیر 10 هزار یورویی که می توانند استانداردهای محیط زیستی را پاس کنند، سخن می گوید این مساله بی ارتباط به چالش تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نیست.باید منتظر ماند و دید در نهایت چه خودروهای وارداتی در فاز اول به بازار تزریق می شوند؟ آیا سیاست گذار خودرویی به دنبال دستوری کردن واردات خودرو است و غیر مستقیم برای شرکت های وارد کننده نسخه می پیچد؟

مجری طرح واردات وزارت صمت همچنین درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی به کشور می گوید  اولویت وزارت صمت فعلا فقط واردات خودرو است، در ابتدا باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو تنظیم شود و در گام بعد به سراغ واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی خواهیم رفت.

البته این ایده برای واردات خودرو تا حدی با نظر وزیر صمت درباره حرکت به سمت خودروهای برقی مغایر است. عباس علی آبادی از زمانی که سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده  گرفته از حرکت به سمت خودروهای برقی سخن گفته است. با توجه به اینکه شرکت های خودروساز در حال حاضر محصول برقی را در سبد محصولاتی خود ندارند بنابراین گام اول حرکت به سمت برقی کردن بازار خودرو باید از مسیر واردات اتفاق بیفتد. حال مشخص نیست وزیر صمت از ایده خود تا حدی عقب نشینی کرده یا ایده برقی علی ابادی به قوت خود باقی است؟