محصولات این شرکت که عموما در خودروهای گران قیمت تولیدی بهمن موتور استفاده می‌شود تقریبا همگام با استاندارد جهانی است.

اما سوال اینجاست که اگر محصولات کیفیت کافی را دارند چرا خبری از صادرات یا شرکای خارجی نمی‌شود؟

از نظر حامد نورافشار، مدیرفروش شرکت ماد آریا ویستا مشکل صادرات کیفیت نیست، بلکه با توجه به تحریم‌ها و روابط بین المللی ایران، هیچکس جرئت همکاری با مجموعه‌های ایرانی را ندارد.