روش شناسی اقتصاد کلاسیک - قسمت سوم

این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی اقتصاد کلاسیک، بررسی جریان انگلیسی و پارادوکس ارزش کار می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد