به گزارش اکوایران اقتصاد ایران در خرداد ماه امسال شاهد جهشی چشمگیر در شاخص تورم بوده است، به گونه ای که تورم ماهانه خرداد بالغ بر 12 درصد به ثبت رسیده است که از بعد از جنگ تا کنون بی سابقه بوده است. بررسی ها نشان می دهد عمده تورم خرداد ماه از ناحیه افزایش قیمت ها در گروه خوراکی ها بوده است که به عقیده کارشناسان این امر ناشی از سیاست اصلاح قیمت کالا های اساسی توسط دولت بوده است. در میان گروه های اصلی چه از منظر تورم نقطه به نقطه و چه از زاویه دید تورم سالانه، تورم گروه های «هتل و رستوران» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها» با اختلاف نسبت به سایر گروه ها تورم های بالایی را به ثبت رسانده اند. همچنین تورم گروه کفش و پوشاک نیز بسیار بالا برآورد شده است. که نشان می دهد تورم بالای خرداد ماه بیشتر از ناحیه این گروه ها بوده است. در این گزارش به بررسی تورم گروه های اصلی در خرداد 1401 پرداخته شده است.

جهش تورمی در خرداد 1401

تورم سالانه خرداد ماه 39.4 درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به خرداد 1400 نزدیک به 40 درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از 39 درصد در اردیبهشت به 52.5 درصد در خرداد رسیده است. به این علت که تورم سالانه بازه زمانی بلند تری را برای محاسبه تورم در نظر دارد، جهش تورمی در شاخص تورم سالانه نسبت به تورم نقطه ای کمتر دیده شده است، جهش تورمی در دو ماه اخیر طی ماه های آتی در شاخص تورم سالانه نمایان تر خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد عمده تورم رقم خورده در خرداد امسال از ناحیه کالاهای خوراکی بوده است، به گونه که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در این ماه بالغ بر 81 درصد به ثبت رسیده است. عمده ترین دلیل این جهش تورمی را می توان سیاست حذف ارز ترجی برای کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی دولت دانست. این شکل از تورم در اقتصاد تحت عنوان تورم فشار هزنینه شناخته می شود، بر اساس مبانی اقتصاد کلان این نوع تورم که از سمت عرضه نشأت می گیرد با یک جهش قیمت ها یا همان گرانی همراه بوده و طی کوتاه مدت اثر آن تخلیه می شود. اما معمولا اقتصاد هایی که در شرایط تورمی به سر می برند، تورم انتظاری در جامعه بالا بوده و افزایش چند قلم کالای خاص موجب افزایش همه گیر قیمت ها شده و منجر به بروز تورم ادامه دار خواهد شد.

از طرفی خاصیت تورم فشار هزینه ایجاد رکود نسبی در جامعه است، چنانچه سیاست گذار بنا داشته باشد این رکود را با سیسات ها انبساطی(پولی یا مالی) جبران کند موجب تحریک سمت تقاضا اقتصاد شده و همین امر تورم را در میان مدت حفظ خواهد کرد.

photo_2022-07-03_13-22-22 (2)

بالاترین تورم نقطه ای در میان گروه های اصلی

تورم نقطه به نقطه گروه هتل و رستوران در خرداد امسال 86.4 درصد برآورد شده است، این بیشترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی گروه ها اصلی در ماه گذشته است. جایگاه دوم نیز با کمی اختلاف به گروه خوراکی و آشامیدنی ها با نرخ 82.6 درصد تعلق دارد. آمار ها نشان می دهد تورم نقطه ای این دو گروه با اختلاف نسبت به سایر گروه ها قرار دارد و تنها تورم این دو گروه بالاتر از تورم نقطه ای کل به ثبت رسیده است.

کمترین تورم نقطه به نقطه برآورد شده در میان تمامی گروه ها در خرداد 1401 در گروه ارتباطات رخ داده است، تورم این گروه تنها 9.8 درصد بوده است که با اختلاف پایین ترین است. پس از این گروه، تورم نقطه ای آموزش با 28 درصد کمترین نرخ به ثبت رسیده در خرداد ماه 1401 است. بررسی ها نشان می دهد  تورم نقطه ای گروه پوشاک و کفش نیز  در زمره بالاترین نرخ های به ثبت رسیده است.

تنها 3 گروه بالاتر از تورم سالانه کل

بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده میان تمامی گروه ها اصلی مانند تورم نقطه ای در گروه هتل و رستوران به ثبت رسیده است، نرخ تورم سالانه این گروه در خرداد امسال 63.7 درصد برآورد شده است. تورم سالانه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز 52 درصد به ثبت رسیده است، پیش بینی می شود با توجه به تورم بالای خوراکی ها در دو ماه اخیر، تورم سالانه این گروه در ماه های آتی شاهد افزایش بیشتری باشد. در جایگاه سوم نیز با تورم سالا نه 49 درصد گروه کفش و پوشاک قرار دارد. بر اساس آمار تنها این 3 گروه تورم بالاتری را نسبت به تورم سالانه کل در خرداد ماه به ثبت رسانده اند.

کمترین تورم سالانه نیز در گروه ارتباطات به تورم سالانه 4.7 درصدی رخ داده است. تورم سالانه گروه آموزش نیز 26 درصد برآورد شده است که در زمره کمترین نرخ تورم در میان گروه های اصلی قرار دارد.

photo_2022-07-03_13-22-22