بر این اساس داد و ستدها در هفته منتهی به ۲۷مردادماه در شرایطی خاتمه یافت که به موازات افزایش عرضه به سطح ۱۱۱ هزار تن برای تولیدات یاد شده، تقاضا نیز تا میزان ۱۳۷ هزار تن کاهش یافت. 

همین امر موجب شد تا افت ارزش معاملات را شاهد باشیم. ارزش مبادلات پلیمری های در هفته گذشته ۳ هزار و ۸۱ میلیارد تومان بود که در مقایسه با هفته قبل از آن ۲.۵ درصد کمتر شده است. این روند کاهشی برای تمامی هفته های معاملاتی مردادماه تداوم داشت.