به گفته گل‌محمدی، سال گذشته دماسنج سیاست منطقه‌ای ترکیه تحت تاثیر جنگ غزه قرار گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا آنکارا در قبال جنگ غزه صرفا لحن خصمانه دارد و در عمل اقدامی انجام نمی‌دهد، گفت:« در ابتدای جنگ ترکیه سیاست متعادلی را در پیش گرفت زیرا گمان می‌کرد می‌تواند نقش میانجیگر را در جنگ برعهده بگیرد. اما وقتی آنکارا متوجه شد نتانیاهو به دنبال آتش‌بس نیست، خط ریل سیاست‌هایش تغییر و لحن خصمانه‌ای پیدا کرد.»