به گزارش اکوایران، شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از جمع زدن نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید، این دو نرخ اثر مستقیمی روی کیفیت زندگی افراد دارند و هر چه عددی که از جمع زدن این دو نرخ به دست می‌آید، به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی سطح رفاه در آن جامعه بالاتر و هر چه از صفر دورتر باشد یعنی رفاه در آن جامعه چندان وضعیت خوبی ندارد.

در ایران بر اساس آمار رسمی نرخ شاخص فلاکت بسته به روند بیکاری و تورم پر نوسان بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه مرکز آمار نرخ بیکاری را در پاییز امسال ۷.۶ درصد اعلام کرده و تورم ۱۲ ماهه منتهی به پاییز ۱۴۰۲ هم طبق اعلام این مرکز ۴۴.۴ درصد بوده نرخ شاخص فلاکت عدد ۵۲ است. در این گزارش به توصیف نرخ فلاکت پردخته ایم.