آخرین اخبار بازار شبانه

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته گذشته به 10 همت کاهش یافت و حجم اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز برای اولین بار از 200 همت عبور کرد.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش نرخ بهره طی دو هفته متوالی ابتدای سال 1403، همچنان در مقیاس فصلی نرخ بهره در روند صعودی قرار دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بازار بین بانکی در هفته منتهی به 16 اسفند تغییر چندانی نداشته است اما میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها که جزو آخرین دستاویزها برای تامین مالی است، حدود 30 همت در هفته اخیر افزایش یافته است.
بانک مرکزی با تزریق نقدینگی بالا و پاسخگویی به بخش قابل توجهی از نیاز بانک‌ها، نرخ بازار بین بانکی را حول نرخ هدف کنترل کرده و تا حدودی آن را کاهش داده است.
اکوایران: تقاضای نقدینگی در بازار باز از سوی بانک‌ها در هفته اخیر به بالاترین سطح امسال رسیده و بانک مرکزی نتوانسته کل کسری نقدینگی بانک‌ها را پوشش دهد. در بازار شبانه نیز استقراض به بالاترین سطح 10 ماه اخیر رسیده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد با نزدیک‌تر شدن به پایان سال، علی‌رغم شدت گرفتن تزریق منابع در بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند بانک مرکزی به بانک‌ها، نرخ بهره در سقف سه ماهه خود قرار گرفته است.
اکوایران: بانک مرکزی در هفته اخیر (هفته منتهی به 23 بهمن) قریب به 192 همت نقدینگی را در دو بازار باز و شبانه در راستای رفع کسری منابع بانک‌ها سرریز کرد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع بسط نقدینگی در دو بازار باز و شبانه توسط بانک مرکزی، به دومین رکورد خود از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره در اولین هفته بهمن ماه افزایش یافته و از مرز 23.5 درصد عبور کرده است. برخی کارشناسان همزمانی این پدیده با حجم بالای تزریق اعتبار در بازار باز را نشانه‌ای از افزایش نیاز به منابع نقد در شبکه بانکی تلقی می‌کنند.
اکو ایران: تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی و تزریق پول توسط بانک مرکزی در بازار باز به بیشترین حد در هفته‌های اخیر رسیده است. همچنین تزریق پول در بازار شبانه توسط بانک مرکزی نیز مقداری افزایش یافته که می‌تواند حاکی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها باشد.