آخرین اخبار بازار شبانه

رکوردزنی در بازار باز به اوج خود رسید. بررسی داد و ستد در بازار باز و بازار بین بانکی در هفته های زمستانی 1400 نشان می دهد اثر دستور دولت برای نجات بورس می تواند رشد تورم را از کانال بسط بی رویه بازار باز برای کشور به همراه داشته باشد.
رکورد زنی های بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد و به سطوح بی سابقه ای در این بازار رسیده است. در این هفته 75 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها تزریق شده و نرخ سود در این بازار به کف 12 هفته ای رسیده است.
نرخ سود بین بانکی بیشترین افت هفتگی را در هفته دوم دی ماه ثبت کرده و به کمترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده است. این رویداد را برخی تحلیلگران در جهت احیای بورس می دانند اما برخی نیز حاوی تبعات تورمی در کشور عنوان می کنند.
نرخ بهره در بازار بین بانکی به بالاترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده و رکورد خود در این بازه را شکست. این در حالی است که تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز در مقایسه با سال قبل 25 برابر شده است.
روند نزولی نرخ سود بین بانکی در هفته ابتدایی دی ماه متوقف شده و به دومین رکورد خود در سال جاری رسید. بررسی ها نشان از نقش سپرده قانونی در قطع نوار نزولی نرخ بهره داشته است.
در آخرین هفته پاییزی قرن رکورد تاریخی بسط پول در بازار باز ثبت شده و رکورد درج شده در هفته قبل را بیش از 10 هزار میلیارد تومان دیگر ارتقا داد. این در حالی است که اعتبارات قاعده‌مند در بازار بین بانکی به کف سالانه رسیده است.
نرخ بهره در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسید. آمارهای به ثبت رسیده از این متغیر در هفته دوم آذر نشان از توقف این روند داشته است. این در حالی است که نرخ سود در بازار باز همچنان فزاینده است.
بازار باز در دومین هفته آذر ماه رکورد بسط پول را شکسته و 5 اتفاق مهم را به همراه داشته است. برگزاری دو عملیات در یک هفته منجر به خالص بسطی در حدود 25 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی شده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.
نرخ سود بین بانکی در کشور روندی صعودی داشته و در نهایت به قله یک ساله خود رسید. این در حالی است که حجم استقراض بانک ها در بازار شبانه به حداقل خود در پاییز دست پیدا کرده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی آبان به بالاترین سطح خود از آذر سال گذشته تاکنون رسید. با توجه به حجم معاملات صورت گرفته در بازارهای مالی به نظر می رسد این افزایش در نرخ سود کافی نیست و سیگنال واقعی از وضعیت نقدینگی در کشور را نشان نمی دهد.