آخرین اخبار بازار شبانه

درهفته پایانی آبان سه رکورد مهم به ثبت رسید. بسط پول در بازار باز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و نرخ سود نیز اندکی ترقی پیدا کرده است. در سوی دیگر در بازار شبانه نیز در این هفته اعتبارات قاعده مند سیری صعودی پیدا کرد.
قیمت پول در بازار بین بانکی به اوج خود در 9 ماه گذشته رسیده است؛ طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در سطح 20.7 درصد به سر می برد.
نرخ بهره بین بانکی در قله هشت ماهه قرار گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی این نرخ از مرز 20 درصد گذشت اتفاقی که نشان از کسری شدید منابع در این بازار دارد.