یکی از اخبار هفته گذشته امضای قرارداد اتمی ایران و آمریکا بود. قراردادی که طی آن ایران می‌تواند از ایالات متحده تجهیزات اتمی از جمله راکتور خریداری کند.

تاکید میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران بر قیمت نفت هم یکی دیگر از اخبار هفته گذشته است. خبری که طی آن نخست وزیر ایران اعلام کرد، رانت ناشی از قیمت پایین نفت معلوم نیست در جیب چه کسانی می‌رود.

و شمارش معکوس آغاز طرح اولین اکتشاف نفت و گاز از دریای خزر، دیگر خبر هفته گذشته بود. سکوی حفاری برای اجرای این طرح تا ماه‌های آینده به خزر انداخته می‌شود.