زمانی که جمشید آموزگار، محمد یگانه را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌کند. سازمانی که از همان زمان تاکنون از یک درد مشابه رنج می‌برد.

سیاست‌های تحمیلی به سازمان برنامه و بودجه که در این دهه‌ها اقتصاد ایران از آن بی‌نصیب نمانده، ریشه دار است. زمانی که تقسیم پول نفت به دستگاه‌های اجرایی، تبدیل به وظیفه سازمان برنامه و بودجه شد.