به گزارش اکوایران؛ امروز 13 فروردین ماه روز طبیعت گشت های حفاظت از منابع طبیعی در تمامی پارک های جنگلی کشور حضور خواهند داشت. این موضوع را  نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد. او گفت: از یک ماه قبل اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از طبیعت انجام شده و آماده سازی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز نیز صورت گرفته است.

شعبانیان در ادامه از مردم درخواست کرد که در روز طبیعت با دقت بیشتری در طبیعت حضور داشته باشند و از رها کردن آتش فعال و زباله در جنگل و پارک های جنگلی خودداری کنند.

 او افزود: البته در سال های اخیر رعایت این نکات بیشتر شده است.  

با این حال معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اگر مردم آتشی در طبیعت روشن کردند آتش را به حال خود رها نکنند و به صورت فعال آن را ترک نکنند و حتما آتش را با آب یا چند بیل خاک خاموش کنند.

به نقل از ایسنا او افزود: همچنین مردم زباله ها خود را در طبیعت رها نکنند. زباله هایی مانند پلاستیک و شیشه می توانند شبیه ذره بین عمل کرده و در مناطق گرم و خشک منجر به آتش سوزی شود.

شعبانیان گفت: امیدواریم بتوانیم در روز طبیعت حافظ طبیعت باشیم.