به گزارش اکوایران؛ مهدی نیکفر مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه هفته گذشته به ستاد اسکان آموزش و پرورش اعلام کردیم که مدارس در روز ۱۴ فروردین باز هستند؛ گفت: البته در صورت درخواست استان‌ها، مدارس با تایید مدیرکل آموزش و پرورش استان و استانداری می‌توانند همچنان تا آخر هفته میزبان مسافران فرهنگی باشند.

او افزود: به طور مثال در خواست ادامه طرح اسکان نوروزی در شهرهای استان‌ خراسان رضوی، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، شهرهای استان اصفهان و شهر طبس وجود دارد، همچنین در استان فارس ۲ یا ۳ پایگاه برای اسکان فرهنگیان دایر هستند.

به نقل از ایرنا، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: ادامه اسکان نوروزی با در خواست ستاد اسکان و تایید مدیرکل آموزش و پرورش استان و استانداری انجام می‌شود و در صورت ادامه دار بودن اسکان فرهنگیان در مدارس، فعالیت آموزشی دانش آموزان به صورت غیر حضوری انجام می‌شود.