هرچند ورشکستگی آهنگ آشنایی به گوش ما باشد اما کمتر پیش امده پای درد و دل ورشکسته‌ها بنشینیم.

چه چیز باعث شده تا یک فعال بازار و کاسب به این حال و روز بیفتد؟ چه اتفاقاتی در فضای اقتصاد کلان افتاده که از پیش بینی او جامانده و در محاسبات لحاظ نکرده است؟

دوربین اکوایران به وسط بازار رفته تا از نزدیک قصه آنها را بشنود.