حساب و کتاب دولتی‌ها برای واگذاری شرکت‌های دولتی چگونه است که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تحقق درآمد ۱۰۶ همتی مدنظر دولت از این محل در سال آینده را بعید می‌داند؟

در این گزارش، با بررسی عملکرد دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، به این سوال پاسخ می‌دهیم.