عدم ثبات قیمت ها تغییرات زیادی در گردش خرید، وضعیت درآمدی و چرخش کار سوپرمارکتی‌ها ایجاد کرده است.

وضعیتی که انگار دل خوشی برای صاحب مغازه ها باقی نگذاشته و دلشان تنگ روزهایی است که قیمت ها ثبات داشت، زمانی که ممکن بود با چک خرید کرد نه حالا که به گفته خودشان اقلام زیادی خصوصا لبنیات گرانی های روزانه و هفتگی را تجربه می کند.

دوربین اکوایران این بار به سطح شهر رفته و با سوپرمارکتی‌ها درباره وضعیت بازار، درخواست های نسیه، اجاره ها و ...گفتگو کرده است.