در این مسیر، بدون شک استفاده از دیدگاه‌ خبرگان و فعالان این عرصه است که از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری میکند و همزمان، زمینه ایجاد نوآوری در تصمیم‌گیری را نیز فراهم می‌نماید.

همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، با دعوت از صاحبنظران اقتصادی کشور، سعی می کند دورنمای اقتصاد ایران را به تصویر بکشد. این همایش طی دو روز در ۲۹ و ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد. 

دکتر مهرداد سپهوند دبیر علمی همایش در گفت و گو با اکوایران از تغییراتی که این رویداد نسبت به ادوار گذشته کرده خبر می‌دهد و درباره آنچه در انتظار مخاطبان است، صحبت می کند.