سازمان تامین اجتماعی در گزارشی وضعیت نرخ پوشش بیمه تامین اجتماعی کشور در سال 1401 را تشریح کرد. بر اساس این گزارش سطح پوشش بیمه تامین اجتماعی در سال 1401 به 54.8 درصد رسیده که نسبت به سال 1400 معادل 2.2 واحد درصد بیشتر شده است .در واقع سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده است.

بر اساس همین گزارش، استان یزد بیشترین نرخ پوشش بیمه را با 85 درصد در اختیار دارد بعد از این استان هم استانهای بوشهر و مرکزی با 80 و 70 درصد رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند.

سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی هم، پایین‌ترین نرخ پوشش بیمه تامین اجتماعی را دارند به طوری که تنها 27درصد از مردم سیستان و بلوچستان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی هستند.