عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی هم به ریشه‌یابی این موضوع پرداخت و شر اعظم اقتصاد ایران از دیدگاه خود را معرفی کرد.