به گزارش اکوایران: تورم تولیدکننده، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد تغییرات قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهایی چگونه بوده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» هم یاد می‌شود. چرا که بالارفتن قیمت‌ها پیش از رسیدن به دست مصرف کننده،‌ می‌تواند قیمت بازاری کالا و خدمات را نیز افزایش دهد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، تورم بهمن ماه نسبت به تورم دی ماه افزایش یافته است؛ به عبارتی تورم ماهانه افزایش یافته است. در مقابل تورم نقطه‌ای و سالانه تولید کننده در این ماه کمتر شده است. البته باید توجه داشت کاهش تورم نقطه‌ای و سالانه به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نیست. بلکه حکایت از آن دارد که قیمت‌ها با سرعت کمتری بالا رفته است.

گزارشات همچنین بیانگر آن است که تورم نقطه‌ای بهمن ماه،‌ به پایین‌ترین سطح خود در ۴۴ ماه گذشته رسیده است. در ادامه تصویر تورم تولیدکننده در بهمن 1402 ارائه شده است.

تصویر کلی تورم تولیدکننده در بهمن 1402

تورم تولیدکننده، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، چگونه تغییر کرده است.

از آن‌جایی که در صورت افزایش قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید، واسطه‌گران آن را با قیمت بیشتری به بازار عرضه خواهند کرد، از این شاخص با عنوان «تورم پیشران» هم یاد می‌شود. به عقیده برخی اقتصاددانان در صورت بالا رفتن تورم تولیدکننده، می‌توان انتظار افزایش تورم مصرف کننده را نیز در دوره‌های آتی داشت. البته بعضی شرایط موجب می‌شود تا در صورت بالا رفتن تورم مصرف کننده،‌ تورم تولیدکننده افزایش یابد.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم پیشران تولیدکننده در بهمن ماه کرده است. شواهد حاکی از آن است که در بهمن امسال تورم ماهانه تولیدکننده نسبت به دی افزایش یافته است. در مقابل تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه پیشران با کاهش همراه بوده است.

021210

تورم پیشران ماهانه بالارفت،‌ نقطه‌ای و سالانه پایین آمد

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده حاکی از آن است که تورم ماهانه پیشران در بهمن امسال به 1.2 درصد رسیده است. این نرخ در مقایسه با دی ماه 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.

در مقابل شواهد حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در دومین ماه از زمستان امسال است. به بیان دقیق تر در بهمن امسال تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مقایسه با دی ماه 3.2 واحد درصد کاهش یافته و به 28 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در بهمن امسال قیمت کالا و خدمات نهایی در مبدا تولید 28 درصد بیشتر از قیمت همان کالاها در بهمن 1401 بوده است.

تورم سالانه پیشران نیز در بهمن ماه به 34 درصد رسیده است. این بدان معناست که میانگین 12 ماهه قیمت‌ها در دوره منتهی به بهمن امسال، نسبت به همین مقدار در دوره منتهی به بهمن 1401، به میزان 34 درصد افزایش یافته است. این نرخ در مقایسه با تورم سالانه تولیدکننده دی ماه کاهش 0.9 واحد درصدی را به ثبت رسانده است.

021210

تورم پیشران ماهانه، در خرداد بالاترین سطح را داشته است

گزارشات بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه تولیدکننده از بهمن 1401 تا پایان بهمن امسال در محدوده 0.6 تا 4.6 درصد نوسان داشته است. به بیان دیگر در خرداد 1402 تورم پیشران ماهانه 1.4 واحد درصد نسبت به اردیبهشت ماه بالارفته و بر پله 4.6 درصد رسیده است. این رقم بالاترین تورم ماهانه ثبت شده از تولید کننده در یکسال گذشته محسوب می‌شود.

در دی امسال نیز قیمت یک سبد متنوع و یکسان از کالا و خدمات در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده، 0.6 درصد نسبت به آذرماه بیشتر شده است. بدین ترتیب این نرخ در دی ماه امسال، پایین‌ترین سطح خود را تجربه کرده است.

021210