به گزارش اکوایران،‌ تورم تولیدکننده، شاخصی است که نشان می دهد قیمت کالاها و خدمات تولید شده در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد می شود. زیرا در برخی مواقع سیگنالی در راستای افزایش تورم مصرف کننده محسوب می شود.

آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد، تورم ماهانه تولیدکننده در بهمن ماه بالا رفته است. به بیان دقیق تر سطح عمومی قیمت ها در گروه مشخص و متنوعی از کالاها و خدمات در مبدا تولید طی بهمن نسبت به دی ماه بیشتر شده است. البته تورم ماهانه تولیدکننده میانگینی از این شاخص برای 8 گروه تولیدی است.

بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه تولید کننده بهمن، در 2 گروه بیشتر از 2 درصد بوده و در یک گروه به سطوح منفی رسیده است. گروه «ساخت» بیشترین و «حمل و نقل و انبارداری» کمترین تورم ماهانه تولیدکننده را در بهمن 1402 به ثبت رسانده اند.

بررسی تغییرات تورم ماهانه تولید کننده این گروه ها در بهمن نشان می دهد،‌ این رقم در «حمل و نقل و انبارداری»،‌ «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «هتل و رستوران» نسبت به دی ماه کاهش و در سایر گروه‌ها افزایش یافته است. در ادامه تورم تولیدکننده ماهانه پیشران و تغییرات آن به تفکیک هر بخش بررسی شده است.

تورم ماهانه تولید کننده، بالا رفت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم تولید کننده کرده است. این شاخص یکی از متغیرهای اقتصادی است که نشان می دهد قیمت کالا پیش از رسیدن به دست مصرف کننده چگونه تغییر کرده است.

 از تورم تولید کننده به عنوان تورم پیشران نیز یاد شده است. زیرا با افزایش قیمت‌ها توسط تولیدکننده، قیمت بازاری آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین تورم مصرف کننده نیز بالا خواهد رفت. البته باید توجه داشت که در برخی شرایط تورم مصرف کننده،‌ تورم تولیدکننده را افزایش می دهد.

تورم تولید کننده به سه صورت «ماهانه»،‌ «نقطه ای» و «سالانه» منتشر می شود. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در بهمن امسال،‌ تورم ماهانه کالا و خدمات تولید کننده به 1.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین رقم در دی ماه افزایش 0.6 واحد درصدی داشته است. به بیان دقیق تر در بهمن ماه، قیمت یک سبد مشخص و متنوع از کالا و خدمات 1.2 درصد بیشتر از قیمت همین سبد در دی ماه بوده است.

آنچه تا کنون مطرح شده، تورم ماهانه تولید کننده به صورت کلی بوده است. تورم تولید کننده میانگین تورم 8  گروه تشکیل دهنده این بخش است. این گروه‌ها شامل «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت(صنعت)»، «حمل و نقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»،‌ «اطلاعات و ارتباطات»،‌ «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است. در ادامه به بررسی تورم ماهانه تولید کننده به تفکیک هر گروه پرداخته شده است.

021210

هزینه ساخت تولید کنندگان در بهمن بیشتر شد

بررسی داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد، در بهمن امسال تورم ماهانه تولید کننده برای 8 گروه تشکیل دهنده آن در محدوده منفی 1.2 تا 2.6 درصد نوسان داشته است.

بررسی ها حاکی از آن است که تورم ماهانه تولیدکنندگان،‌گروه «ساخت» بیشترین رقم را در بهمن ماه به خود اختصاص داده است. به بیان دقیق تر، سطح عمومی قیمت ساخت محصولات صنعتی در مبدا تولید طی بهمن 2.6 درصد بیشتر از ساخت همان محصولات در دی ماه بوده است.

تورم ماهانه پیشران  فعالیت‌های «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» نیز به 2.4 درصد رسیده و بدین ترتیب در جایگاه دوم قرار گرفته است. این نرخ در سایر گروه های تولیدی تورم ماهانه کمتر از 2 درصد را تجربه کرده است. همچنین تورم ماهانه پیشران «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»،‌ «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «آموزش» مثبت بوده و در مقایسه با دی ماه افزایش یافته است.

فعالیت‌های کشاورزی از دام افزایش قیمت گریخت

تورم ماهانه تولیدکننده گروه کشاورزی در دی ماه، منفی 0.7 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر در دی سال جاری،‌ سطح عمومی قیمت محصولات کشاورزی در مبدا تولید 0.7 درصد کمتر از آذر شده است. این نرخ پس از گذشت یک ماه به صفر درصد رسیده است. به بیان دقیق‌تر قیمت این محصولات در بهمن ماه ثابت مانده و تفاوتی نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها در دی ماه نداشته است.

021210

تورم حمل و نقل و انبارداری منفی شد

گزارشات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن امسال فقط تورم یک گروه قدم در سطوح منفی گذاشته است. شواهد نشان می دهد تورم ماهانه «حمل و نقل و انبارداری» در بهمن ماه به منفی 1.2 درصد رسیده است.

تورم ماهانه پیشران این گروه در دی ماه نیز 0.2 درصد بوده است. اما در بهمن با ثبت کاهش 1.4 واحد درصدی،‌ به مقادیر زیر صفر دست یافته و ارزانتر شده است.

تورم ماهانه پیشران در 5 گروه تولیدی بالا رفت

بررسی داده های تغییرات تورم ماهانه تولیدکننده نشان می دهد، این نرخ در بهمن ماه نسبت به دی امسال، در 5 گروه بیشتر شده است. این گروه ها شامل «ساخت»، «اطلاعات و ارتباطات»، «آموزش»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «سایر فعالیت های خدماتی» بوده است.

در مقابل تورم ماهانه پیشران در 3 گروه پایین آمده است. «هتل و رستوران»،‌ «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «حمل و نقل و انبارداری» گروه هایی هستند که در بهمن ماه،‌کاهش این نرخ را در مقایسه با دی ماه داشته اند. باید توجه داشت که کاهش تورم ماهانه به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نمی باشد. بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کمتر شده است.