علی اکبر خدایی دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان برآورد می کند بسته به نوع محصول قیمت ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفته است

به گفته او دلیل این پرش به کاهش تولید بر می گردد.

او دو عامل دیگر را هم در این نوسان دخیل می داند؛ افزایش صادرات تولید کنونی به جای عرضه در بازار داخل و منع واردات.

به گفته این مقام صنفی بر خلاف تصور کسانی که واردات را برای بازار آبزیان سم می دانند آزاد شدن واردات می تواند به تعادل در بازار کمک کند.