به گزارش اکوایران، مقایسه اجاره‌بها با حداقل حقوق کارگر در سال گذشته، نشان می‌دهد این گروه از نیروی کار فقط در ۷ منطقه از ۲۲ منطقه تهران امکان اجاره‌نشینی دارند؛ آن هم با شرایط سخت.

روایت آمار از نسبت اجاره به حداقل دستمزد کارگر حاکی از آن است که یک کارگر حداقلی بگیر، حتی برای یک واحد ۶۰ متری هم در مضیقه است.