برخی از پژوهشگران حوزه افکار سنجی اعتقاد دارند ضعف در گفت و گوهای عمومی میان نخبگان با شهروندان و فقدان یک دیپلماسی ارتباطی مناسب با افکار عمومی با هدف تمیز بحث های کارشناسی از شبه کارشناسی از جمله علل فاصله انتظارات و واقعیت ها است.

به نظر می رسد کمبود میانجی‌هایی که بتوانند مفاهیم اقتصادی را به زبان ساده برای عموم بیان کنند، موجب شده است که درک دقیقی از سازوکارهای نظام اقتصادی و اثر آن بر زندگی شخصی شکل نگیرد.

این نظرسنجی که به درخواست گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد و حمایت مجمع سازندگان کیش انجام شده، با در نظر گرفتن این چالش، تلاش کرده است تا با پرسش‌های واضح، تصویر کمی از ادارک شهروندان ایرانی از مفاهیم اقتصادی برای نخبگان و دغدغه مندان فراهم آورد .

نتایج این نظرسنجی می‌تواند به فهم بهتر افکار عمومی در مورد مسائل اقتصادی و طراحی سیاست‌های اقتصادی مناسب‌تر کمک کند. در این برنامه «حسین میرزایی» و «مهدی تدینی» نتایج این نظرسنجی را تحلیل می‌کنند.