به گزارش اکو ایران، شاخص قیمت تولیدکننده میانگین قیمت‌ها را در مبدأ تولید نشان می‌دهد. بنابراین از تغییرات این شاخص که همان تورم را نشان می‌دهد به عنوان پیشران تورم مصرف‌کننده نام برده می‌شود.

 بخش معدن و برق دو بخش مهم از اقتصاد ایران هستند که تورم تولید آن‌ها می‌تواند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

 مرکز آمار که تا به حال گزارش شاخص قیمت تولیدکننده این بخش‌ها را به صورت فصلی منتشر می‌کرد برای نخستین بار این گزارش را به صورت ماهانه برای دی ماه 1402 منتشر کرده است.

 این گزارش نشان می‌دهد تورم ماهانه تولیدکننده در بخش معدن برابر با 0.9 درصد و در بخش برق 1.6 درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز برای بخش معدن 25.3 درصد و برای بخش برق 36.7 درصد بوده است.

تورم 25.3 درصدی تولیدکننده معدن در یک سال

 تولیدات بخش معدن مواد اولیه بسیاری از بخش‌های دیگر تولیدی در اقتصاد هستند. بنابراین تورم تولید آن‌ها می‌تواند قیمت‌ها را در بسیاری از بخش‌های دیگر نیز افزایش دهد.

 مطابق گزارش مرکز آمار در دی ماه 1402 تورم قیمت تولیدکننده کالاهای بخش معدن نسبت به ماه قبل 0.9 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد بوده است. همچنین متوسط قیمت‌ها در 12 ماهه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.7 درصد رشد کرده است.

 بنابراین می‌توان گفت که هزینه‌های تولید در این بخش در مدت اخیر در حال افزایش بوده است که این موضوع به دلیل نقش اساسی بخش معدن در اقتصاد می‌تواند اثر خود را به سایر بخش‌ها از ساختمان و مسکن تا تولیدات صنعتی منتقل کند.

 در کنار معدن بخش برق نیز از دیگر بخش‌های اساسی اقتصاد است که نقشی کلیدی در تمام صنایع ایفا می‌کند.

030114

تورم 36.7 درصدی تولیدکننده برق در یک سال

 در حال حاضر برق یکی از عناصر اساسی تولید است که در هر سه بخش اصلی اقتصاد، کشاورزی، صنعت و خدمات به ویژه بخش صنعت نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. به طوری که رشد قیمت برق می‌تواند هزینه تولید بسیاری از کالاهای دیگر را نیز افزایش دهد.

 گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه تولید برق در دی ماه 1402 یعنی تغییرات قیمت تولید این بخش در این ماه نسبت به ماه قبل برابر با 1.6 درصد، تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمت تولید در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با 36.7 درصد و تورم سالانه این بخش یعنی تغییرات قیمت در 12 ماهه منتهی به دی ماه نسبت به 12 ماهه منتهی به دی ماه 1401 برابر با 46.9 درصد بوده است.

 رشد 36.7 درصدی قیمت تولید برق در این یک سال می‌تواند رشد قیمت برق خانگی و رشد هزینه‌های تولید در سایر بخش‌های اقتصاد را در پی داشته باشد.

030114