برای مثال تعرفه ویزیت پزشک فوق‌متخصص از ۱۷۲ هزار تومان به ۲۴۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. از نظر پزشکان تعرفه‌های سال قبل منصفانه نبوده و از نظر مردم نرخ‌های جدید بالاست و برای بسیاری منجر به کاهش استفاده از خدمات درمانی می‌شود.

اکوایران در این ویدئو به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است.