به گزارش اکو ایران، در روزهای اخیر، «جاب‌ویژن» در گزارشی با عنوان «حقوق و دستمزد 1403» به میزان حقوق درخواستی گروه‌های شغلی مختلف برای سال جاری پرداخت.

این گزارش بر اساس نظرسنجی از 100 هزار نفر شاغل در کشور تدوین شده است. از جمله گروه‌های شغلی که این مرجع به حقوق و دستمزد آنها پرداخته، توسعه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی است.

بررسی داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که افراد شاغل در این گروه از حدود 18 درصد تا 50 درصد برای سال جاری درخواست افزایش حقوق داده‌اند. بر این اساس، کدنویس‌های C#/.NET برای امسال در سه سطح مختلف (Junior، Mid-Leve و Senior) در تهران به ترتیب 30، 38 و 36 درصد درخواست افزایش حقوق داشتند.  

گروه دیگر، PHP (Laravel, etc.) است که در سه سطح مختلف و در تهران برای سال جاری 25 تا 44 درصد درخواست افزایش حقوق داشتند. گروه Python (Django, etc.) نیز در سطوح مختلف در تهران، 26 تا 29 درخواست افزایش دادند.

جاوا؛ مقصد جدید تازه‌کارهای کدنویسی

تازه‌کارهای جاوا اما نسبت به تازه‌کارهای گروه‌های دیگر درخواست افزایش حقوق بیشتری داشتند. آنها برای سال جاری 39 درصد افزایش را خواستار بودند. در سطوح Mid-Leve و Senior نیز به ترتیب 29 و 32 درصد افزایش حقوق را خواستار شدند. 

در این میان گروه HTML / CSS / JavaScript بیشترین درخواست افزایش حقوق را ثبت کرده‌اند. این گروه در سه سطح مختلف و در تهران به ترتیب 32، 53 و 21 درصد افزایش حقوق را درخواست کرده‌اند. 

به طور کلی، دو گروه HTML / CSS / JavaScript در سطح Mid-Leve و گروه جاوا در سطح Junior برای سال جاری دستمزد بیشتری را درخواست کرده‌اند. 


چرا ایرانیان از قدرت خریدشان رضایت ندارند؟