دکتر هاشم کیانی بنیان‌گذار شرکت پدیدار در گفت‌وگو با برنامه نردبان اکوایران ، چشم‌انداز آینده و تحول در راستای آینده‌ای جدید در دنیای امروز را روندی بنیادین برای کشورها می‌داند. وی عنوان می‌کند کشورها برای قرار گرفتن در مسیر تحول به آن چیزی دسترسی دارند که نماهایی از جنس تصویر از آینده است.